fredag 13. januar 2017

FEMTI OG STOLT


Kanskje er det fordi jeg nettopp har fylt femti, men jeg synes i alle fall at jeg hører snakk om alder overalt nå for tiden. Det har fått meg til å tenke på alder. Det første som slo meg er at alder aldri har opptatt meg noe særlig. Jeg tenkte litt på det da jeg var sytten og gjerne skulle være atten og myndig med de rettighetene det ga, og jeg tenkte litt på det da jeg rundet de førtifem og oppdaget at den jevnlige (kanskje fem ganger i året) endags fastekuren ikke lenger holdt kroppsvekten i sjakk.

Jeg tror med andre ord ikke at det har noe å gjøre med en ubevisst besettelse av alder som fører til at jeg nå hører om alder absolutt overalt. Jeg tror alle hører om det, og at det således handler om en kollektiv besettelse. Og kollektive besettelser har en gammel systemkritiker som meg stor sans for.

Det enkle med temaet alder er at det går an å omtale det som noe veldig konkret, nemlig med tall. Vårt livsløp, fra fødsel til død, kan plasseres med et tall mellom 1 og 100 og alle har en nogenlunde felles oppfatning av hva det å være for eksempel tyve år, betyr. Det gjør det enkelt å skape forventinger til hva et menneske bør ha klart å oppnå når de fyller en viss alder.

Da min Mor fylte førti fikk hun høre at førti var de nye tredve. Jeg husker det godt. Jeg stusset og likte det ikke noe særlig. Jeg fikk nå nylig høre at femti er de ny tredve. Igjen stusset jeg med ubehag. Det eneste jeg hører (kom gjerne med alternative forståelser) med slike, sikkert morsomt ment, tallfestelser er at ungdom er inn og at det å bli eldre er ut. Og spørsmålet som melder seg blir jo hva det å være ung faktisk innebærer og betyr. Hva vil det si å være ungdom?Det er mye fokus – og jeg antar press – på å se ung og pen ut. Det er en konsentrasjon om det ytre, fysiske (materialistiske) og overfladiske på bekostning av det indre (mentale) og dypereliggende. Man kan tenke seg at et stort fokus på det fysiske ytre har betydning i forhold til hva som forventes av det indre, av det mentale – noe i retning av at ser man ung ut kan man også tenke og oppføre seg som en ungdom.1 Den sunne, ungdommelige mentaliteten forbindes gjerne med optimisme, pågangsmot, utholdenhet, aksept av ting man ikke forstår sammen med en stor tro på at man nok vil forstå etter hvert; en motiverende nysgjerrighet.

Som femtiåring har jeg kommet dithen at pågangsmotet, optimismen og idealismen består (dog i en noe mer resignert og tålmodig form), men at nysgjerrigheten har blitt betydelig redusert og akkurat det er jeg takknemlig for.

Det beste med å bli femti handler med andre ord for meg om at den ungdommelige nysgjerrigheten og den stadige søken den førte til, ikke lenger utgjør en dominerende faktor i mitt liv. Ikke misforstå, jeg anser nysgjerrighet som intet mindre enn menneskets viktigste egenskap, men jeg mener også at det ikke bør være den dominerende egenskapen hos et menneske som ynder å kalle seg selv voksent.

På ett eller annet punkt i menneskelivet bør det være intet mindre enn en menneskerett å få lov til å legge nysgjerrigheten på hyllen (og bare ta den ned når man har lyst) og isteden gå inn i rekken av de vise og kloke. En menneskerettighet ikke bare på vegne av en selv, men kanskje mest fordi de unge trenger kloke eldre som har klart å finne en genuin ro i tilværelsen. Med genuin ro menes en fundamental innsikt i hva man i livet kan vite noe om og også alt det man ikke kan vite noe om, og å ha forstand til å se forskjellen.Mye av det som skjer i Norge og i verden i dag oppleves av mange som veldig komplisert og uforståelig. Men man har tillit til makthaverne, og man har håp. Og i denne tilliten, i dette håpet, trekker mange seg tilbake og velger å først og fremst være ansvarlig i forhold til seg og sitt. Denne egosentriske virkelighetsforståelsen strider imidlertid imot vårt iboende sosiale behov. Vi har stadig et behov for å være en del av et samfunn, forstå hva som foregår og å ta del i det hele. Det er i dette spennet mellom privatsfæren og storsamfunnet vi i dag rives i filler. Vi kan skape oss kontroll og oversikt i vår private sfære, der kan vi vite. Storsamfunnet derimot…

Å følge med på informasjonsstrømmen i et stadig mer globalt samfunn er en heldagsjobb i seg selv, men forblir uansett uhåndgripelig uten innsikt i prinsippene som ligger til grunn for samfunn og samfunnsutvikling. En innsikt som skremmende få synes å ha i dag. Mye tyder med andre ord på på at prinsippene som driver utviklingen av det globale storsamfunnet fremover kan sies å ha havnet i kategorien, hos folk flest, angående ting man ikke kan vite noe om. Slik burde det bestemt ikke være! Så vidt jeg kan begripe synes ikke folk flest å forstå at også vi i vesten lever innenfor en ideologi som gir klare verdimessige føringer med stor betydning for samfunn og samfunnsutvikling. En innsikt som burde være skolens første og fremste oppgave å formidle, men som har blitt skammelig neglisjert – og vil bli det i enda større grad fremover hvis vi skal ta den kaskade av utredninger og rapporter angående skole, som har kommet til de siste årene, på alvor.

Ikke bare gir skolen landets borgere en svak forutsetning til virkelig å forstå det som foregår, men omfanget av saker man må sette seg inn i for å påstå seg selv opplyst er så omfattende at selv de som driver med dette til daglig ikke klarer å få oversikt, men nøyer seg isteden med å være ekspert innen sitt felt, være seg fag eller politisk ideologi. Det sier seg med andre ord selv at folk flest umulig kan ha tid til å følge med og forstå det som til enhver tid skjer – enn si å forstå helheten og hvordan ting henger sammen. Mange gir opp. Og slik får Margaret Tatcher rett i sin berømte (og hårreisende) påstand: «And, you know, there's no such thing as society.” Stadig flere vender snuten innover, sørger for seg og sitt. Og bokbransjen, massemedia og coachingindustrien følger opp med å dyrke individualismen ved å tilby psykologisk sjelegransking, tåredryppende egohistorier og strategier for å klare å tenke positivt selv om man ikke forstår bæret – ikke egentlig – av noe som helst.Vi lever i en tid preget av endring og store omveltninger. Da vi aldri har lært om prinsippene for samfunn og utvikling, sammen med at offentligheten unngår enhver problematisering av disse, er det sannelig ikke rart at ungdommens optimisme, pågangsmot og ikke minst nysgjerrighet blir ansett som viktige egenskaper. Tilpasning er langt å foretrekke fremfor selvstendig kritisk og samfunnsengasjert tekning.


I et samfunn preget av store endringer er det med andre ord definitivt en fordel at borgerne besitter ungdommens optimisme og nysgjerrighet. Uten, blir alle meningene, de nye dataprogrammene og omstillinger generelt mest for mas å regne. Skal alle meningene, omstillingene og endringene være litt morsomme må de møtes med et minimum av interesse, nysgjerrighet og motivasjon – og skulle dette mangle så: Vær positiv! Men det er altså, etter min forstand, noe fryktelig galt med et samfunn når det kreves også av eldre mennesker å stadig måtte utvise ungdommens naivitet og pågangsmot.

Jeg for min del synes det meste av det som skjer i storsamfunnet i dag er gammelt nytt, tullprat og mas. Jeg opplever at det å skulle/måtte forholde meg til alle meningene og endringene kun betyr et krav om sløsing av min tid, oppmerksomhet og penger. Ett enkelt eksempel som jeg har brukt i mange år, er at når jeg endelig har funnet en leppestift jeg liker så går det knapt ett år før den har gått ut av produksjon og jeg må lete i månedsvis og gjøre en rekke feilkjøp, før jeg finner en ny jeg liker. Lykken varer et knapt år og så må jeg i gang igjen.. Det samme kan sies om så mangt og det legges opp til, skal vi tro den teknologi- og fremskrittsentusiastiske makteliten, at dette også snart vil gjelde vårt forhold til kunnskap. Vi skal ikke lenger trenge å lære så mange konkrete ting (det skal strammes betydelig inn på kunnskapens rammeverk) da informasjon er noe vi isteden både kan og bør google oss frem til. «Å lære å lære» blir pushet frem som en av skolens viktigste kunnskapsområder i disse dager, og blir omtalt som en del av utviklingen frem mot et såkalt kunnskapssamfunn – det som skal erstatte oljesamfunnet. Det stabile og varige er i ferd med å bli en saga blott. Alt er i flux, alt er i stadig forandring. Ikke rart at ungdommelighet dyrkes. Selve livet, fra fødsel til grav, skal handle om å lære nye og overfladiske ting hele tiden. Det vi lærer, hører, ser, gjør og tenker i dag vil i morgen være gammelt nytt. Vi skal være på hugget, være effektive og utvise ungdommelig pågangsmot hver gang noe nytt kommer til.

Jeg er ikke imot endring. Tvert om ynder jeg å se på meg selv som tilpasningsdyktig, nytenkende og open minded. Det jeg reagerer sterkt på, er at jeg opplever at jeg blir oppfattet som bakstreversk og gammeldags fordi jeg synes det er bortkastet bruk av min oppmerksomhet, tid og penger på å stadig finne en leppestift jeg liker, å måtte høre og lese uendelig mye tullprat – prisen å betale for å være samfunnsengasjert og stadig måtte oppdatere meg på nye styringssystemer og datasystemer. New Public Management var (den internasjonale) reformen som gav ledere og mellomledere rett til å kontrollere sine ansatte med bedriftsøkonomiske petimetriske målesystemer, og som de ansatte nå blir presset til å anvende i eget arbeide overfor sine klienter, elever, pasienter eller folket generelt (politiet). Mulig det er måten å selge et kjøleskap eller en bil på, men at mennesker nå skal behandles som en hvilken som helst vare forteller i alle fall meg at instrumentalistene i vårt samfunn har fått ALTFOR stor makt. Det er skremmende fordi de forstår seg lite på mennesker, empati og mellommenneskelige relasjoner og det er, slik jeg klart forstår det, selve basisoppskriften på å føre oss alle lukt inn i den kunstige intelligensens dominans2.

Jeg er ikke imot endring. Tvert om. Alt jeg skriver handler, i en eller annen forstand, om det store behovet vi i vårt samfunn har for endring. De endringene vi daglige må forholde oss til, og som myndighetene vil at barn og unge skal lære seg å håndtere for å bli såkalt samfunnsgagnlige, er imidlertid en type endring jeg ikke har mye til overs for. Det er da heller ikke egentlig snakk om noen endring, men om en videreføring av noe veldig tradisjonelt. Det vi erfarer av endring og omstilling i dag handler med andre ord ikke om noen fundamental endring men, «takket være» ny teknologi, om en akselerering – ett kvantesprang – inn i et stadig mer avansert teknologisert samfunn. Det kapitalistiske teknologisamfunnet er i en eksponentiell utvikling.

Den nevnte videreføringen betyr at oppfatningen, som mange sikkert har i dag, om at gamle og etablerte sannheter endelig sprenges i filler, er en gedigen illusjon. Mangfoldet mediene presenterer er i hovedsak bare skinn og medfører i det lange løp ikke til aksept av øket mangfold, men øket konformitet. De gamle, etablerte sannhetene består i høyeste grad. Alle endringene og meningsbrytningene vi ser, er konstruerte og overfladiske. Konstruerte for å fremme tilpasning og utvikling av samfunnet i henhold til de grunnleggende prinsippene. De grunnleggende prinsippene for samfunn og utvikling, vår ideologi, lever (så å si urørt) i aller beste velgående. Ignoranse og uvitenhet råder, og som resultat får vi problemer med å skille mellom det vi faktisk kan vite noe om og det vi ikke kan vite noe om og, i den forlengelse, en svak evne til å skille mellom det som er viktig og det som er mindre viktig.

Jeg ynder å tro at jeg har forstand til å se forskjellen på det man kan vite og ikke vite. For meg har det ikke vært noen lettkjøpt visdom, men tvert om handlet om hardt arbeide på bekostning av mye annet. Derfor reagerer jeg da også med ett sukk når samfunnet forteller meg «No worries, femti er de nye tredve, du er stadig ungdom». Men jeg vil ikke være ungdom! Jeg har jobbet hardt for å bli voksen. Jeg har arbeidet hardt for evnen til å skille mellom det jeg kan vite noe om og det jeg ikke kan vite noe om. Jeg er FEMTI og stolt.

1 I lys det faktum at vi stadig lever lenger og hvordan entusiastiske alderdomsforskere sågar forespeiler for kommende generasjoner intet mindre enn evig liv, vil mange kanskje tenke at det er helt naturlig at man i dag er ung både i skinn og sinn adskillig lenger enn tidligere.
2 Om dette skriver jeg en lang artikkel som vil foreligge etter hvert.

mandag 10. oktober 2016

Norske medier

Hva er det med medienes fascinasjon for USA?


Da jeg hørte at Trump og Clinton var runnerne up for presidentembete stod det videre forløpet i valgkampen tydelig frem for meg. Det hele er forutsigbart. Når jeg de siste månedene har lest avisoverskrifter føler jeg meg, med andre ord, som den eneste opplyste personen i hele Norge. Radioen er ikke så mye bedre. De skal ha oss til å forstå, og serverer «Amerikansk historie». Og vi får høre mye om utvandring til Amerika for hundre år siden, og hva slags smeltedigel USA er. Er det virkelig noen i Norge som ikke har lært om dette på skolen? Er mediene rettet mot dagens ungdommer som bare lærer ting de selv velger å google seg frem til på nett? Så de trenger elementær historieundervisning fra media?

USA, USA, USA. Jeg synes riktignok at mediene generelt utviser et lavt intellektuelt nivå, men ett sted går grensen for hva jeg synes er et fullstendig uakseptabelt refleksjonsnivå hos mine medmennesker. Og det altså pressens dekning av USA. Selv mistenker jeg hele brudulja for å være en slags mentalt forstyrret gossing over den politiske dekadensen som der utspiller seg – for at vi, på mirakuløst vis, selv skal føle oss klokere og bedre. Alternativt kan dekningen være en speiling av den dekadensen vi ubevisst aner også preger vårt eget land. Et tredje mulig svar jeg kommer opp med, er at det norske folk skal tilpasses USA. Vi får mye informasjon om USA fordi vi rett og slett skal knyttes nærmere til dem, sånn mentalt sett.

Men jeg undret meg over norske mediers fascinasjon over USA lenge før presidentkampanjen. Som om det er det eneste landet egentlig verdt å legge merke til, på godt og vondt, i hele vår vide verden. Dekningen av andre land handler primært om krig, sult, korrupsjon og naturkatastrofer. Det er trist, for det er mange flotte land og folk rundt omkring som vi kunne lært mye av. Særlig har jeg i lang tid savnet dekning fra land vi i enda større grad enn USA kan sammenligne oss med; nemlig Canada, New Zealand og Australia. Jeg tenker at disse landene er lik oss på mange måter (all being subordinated to the great U, S of A and all) og går igjennom de samme utfordringene som vi gjør i dag, når vi alle skal omstilles til den nye teknologien, og at ved å se til dem – og hvilke saker de er opptatt av internt – kan få hjelp til i det minste å bli en smule nyansert i forhold til endringene som fosser inn over oss. Ved bare å se til USA blir vårt bilde av verden temmelig banalt. Når det gjelder ny teknologi, som er fremtiden, burde det også være en soleklar interesse å se til Japan – foregangslandet i så henseende – for at vi selv kan begynne å reflektere en smule over hva slags fremtid som venter.søndag 2. oktober 2016

Skjønnlitteratur

Jeg har lest mange bøker i mitt liv. Jeg er en lesehest, eller rettere, var en lesehest. Mine foreldre gav meg mat, kjærlighet og frihet. Resten regnet de med at jeg kunne ordne opp i selv. Jeg kunne drive med det jeg selv ville. Så jeg leste bøker, og på skolen drømte jeg meg bort i timene basert på det jeg hadde lest. Dette kan kanskje forklare hvorfor den virkelige verdenen alltid har vært en underlig verden for meg. Jeg vokste delvis opp i en skreven, skjønnlitterær verden. Noen av de viktigste øyeblikkene i mitt liv er leseopplevelser jeg har hatt. 

Det har lenge vært klart for meg at det ikke primært er bokens litterære kvalitet som har vært avgjørende for meg, men at boken jeg har lest ble lest til rett tid. Den ultimate definisjonen på en god bok handler altså, for meg, om møtet mellom boken og leseren, og møtet må skje til rett tid! Og hvordan finner slike møter sted? Ved ren tilfeldighet. Man kan ikke på forhånd vite hva som vil gi en god leseropplevelse. Et godt møte handler om at boken gir en noe man ikke var seg bevisst at man trengte men som, når man leser, resonnerer dypt i sjelen.

Det finnes vanvittig mange godt skrevne bøker. Jeg har lest en god del av dem, men bare en håndfull har skilt seg ut – altså de bøkene som gav dyp gjenklang. Det har vært møter jeg aldri vil glemme. Jeg tenker på forfatterne av disse bøkene som gode venner, menn og kvinner som jeg alltid vil være dypt takknemlig overfor og glad i.

Frem til jeg var tredve var jeg en ordentlig lesehest og en sterk drivkraft var altså søken etter det sterke møtet som inntil da hadde dukket opp med relativt jevne mellomrom. En god måte å finne litterære perler på, er med andre ord ved å lese mye. Man kan utholde mye juggel i påvente av å finne gull når man først har funnet det en gang. Da jeg rundet de tredve begynte det imidlertid å ane meg at gullgruven antagelig var tom. Det var sannelig ikke mer gull å finne. Alt jeg leste syntes å være noe jeg hadde lest før. Dette gav meg et savn, et savn og en sorg i dypeste forstand. Opplevelsen av at skattekammeret var tømt gav meg en følelse av at noe viktig i mitt liv, for alltid, hadde gått tapt. Selv etter tyve år kan jeg innimellom føle på sorgen over at jeg antagelig aldri igjen vil oppleve de store, sjelsettende møtene som litteraturen en gang gav meg.

Man kan kanskje sammenligne mitt forhold til litteratur med den første store kjærligheten, som så går tapt. Noe sjelsettende. Noe man kanskje innerst inne vet at man aldri vil kunne oppleve igjen, men som man likevel stadig går og søker etter. Jeg personlig søker stadig, gir aldri opp. Selv om jeg av erfaring vet at de gode leseopplevelsene ikke kan anbefales av andre, spør jeg stadig om tips fra venner. Anmeldelser leses. Jeg gir bok etter bok en sjanse. Og gang på gang blir jeg skuffet. Mer i dag enn noen sinne med all den navlebeskuende skittentøyvasken som blir servert med påfølgende ukelange debatter blant ekspertene om å få presisert og kartlagt hva som faktisk er sant av all skittentøyvasken som fremkommer. Som om ikke romantrenden med navlebeskuende forfattere er ille nok så klarer sannelig ekspertene, etter min mening, å få hevet skjønnlitteraturens katastrofenivå til defcon en, ved å fortelle meg langt mer om forfatterne enn jeg noensinne har ønsket å vite – samt selvfølgelig ved å degradere min enkle og dypt personlige leseopplevelse til en vitenskapelig, og ofte uforståelig, analyse av verket. Jo mer opphøyd og prestisjepreget det hele blir i ekspertenes verden, dess mindre meningsbærende blir det sågar for meg.

Det navleskuende og sensasjonspregede litteraturverden som trer frem i offentligheten plager og bekymrer meg. Jeg lurer på: Leste ingen av våre forlagssjefer og eksperter ukebladet Hjemmet da de var små? Jeg leste en drøss med Hjemmet blader. Som barn var jeg moden for navlebeskuende livshistorier som preget kvinnebladene på 70-tallet, og synes dermed det er en temmelig barnslig og umoden kultur vi lever i når det er dette fokuset som opptar voksne mennesker i dag. Merkelig synes jeg også det er i lys av at vi etter sigende skal være ett av verdens mest utdanna land. For meg er det nesten ikke til å tro, så jeg tar meg selv i mistenke både forfattere og det etablerte meningskommentariatet i å selge seg selv og sin kompetanse til det som viser seg å være lett salgbart i en ekstremt følelsesladet, selvopptatt og sensasjonshungrig kultur. Stusselig over hele linja. Man skulle jo tro at en kultur ble klokere, modnes med årene. Skal vi tro mediebildet, og det bør vi vel?, synes det stikk motsatte å skje i vår kultur.

Jeg kan med andre ord ikke tenke annet enn at noe er fryktelig galt når alt skjønnlitteraturen handler om er personlig skittentøyvask av det ene mer dramatiske og sensasjonspregede slaget enn det andre. Er det ikke voldtekter, så er det incest, rusproblematikk, psykiske lidelser eller drap. Uten å forringe opplevelsen til de som faktisk har opplevd dette, så kan trenden mest oppfattes å henvende seg til sjelelige avstumpede mennesker som må sjokkeres for å oppleve noe som helst. Tanken synes å være at det må handle om noe oppsiktsvekkende og dramatisk for at følelsene kan settes i sving. Noe ekstremt må skje for at man i dag skal kunne føle og erfare de dypereliggende sjelelige opplevelsene. Sjokkstøt må sendes ut for å klare å vekke noen glimt av ekte og sanne menneskelige eksistensielle væren-spørsmål. Mitt poeng er selvfølgelig at slik behøver det slettes ikke å være. Å være et menneske med sjel er det mest naturlige som finnes. Dype sjelelige opplevelser kan dukke opp fra alt og intet. Selv har jeg hentet dem fra blant annet beskrivelser av et kunstnersinn, skildringer av frodige landskap, beretninger om en bondes kamp mot tørke og ikke minst opplevelsen av en forfatters genuine fortellerglede. Jeg synes ikke moderne forfattere utstråler fortellerglede. Forfatterskoler og sjangerkrav synes stygt å hemme all litterær spontanitet og nytenkende kreativitet.   


Selv finner jeg de små, navlebeskuende historiene dørgende kjedelige. Jeg foretrekker, by far, å forsøke å forstå hvordan alle de små historiene henger sammen. Vi lever i en tid som gjennomgår revolusjonere endringer. Endringer vi ikke har sett maken til siden siste store revolusjon som var en gang på 1700 tallet, og som vil endre våre liv på en fundamental måte. I en slik situasjon skulle man jo egentlig tro at i alle fall noen ville være interessert i å lese eller skrive bøker, være seg for så vidt skjønnlitterære eller vitenskapelige, som reflekterer over sammenhenger, for eksempel forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid: Hvor vi som samfunn kommer fra, hvor vi i dag står og hva det er som kan tenkes å møte oss i fremtiden. Men nei. Tvert om. Jo mer påtagelige endringene blir, dess mer synes makteliten å presse på oss stadig mer navlebeskuende fortellinger. Og massene tar imot som gapende, små gjøkunger. søndag 25. september 2016

NY TEKNOLOGI


Ny teknologi krever omstilling av oss alle. Når det gjelder ny teknologi i forhold til praktisk arbeid, slik som nye maskiner for mer effektiv produksjon av varer, så er det noe vi er godt vant med. Maskiner har, i hele vår industrielle tidsalder utviklet seg, og med det effektivisert produksjonen. Nye maskiner har i lang tid utfordret jobbene til vanlige mennesker i praktiske yrker, og med jevne mellomrom medført betydelige nedbanninger.

Det oppsiktsvekkende med dagens nye teknologi er imidlertid at maskinene vil være selvdrevne. Det vil si at de vil komme med en innebygd intelligens. Maskiner som vil bli brukt til husbygging, transport, produksjon av varer og lignende vil bli en form for roboter som ikke trenger mennesker i det hele tatt. Internasjonalt, og særlig i Japan og Kina som leder an, ser vi at roboter nå bygger hus, produserer varer på fabrikker og at bilene er sjåførløse. Det som skjer i den fasen vi nå er inne i, er med andre ord at mange yrker rett og slett ikke vil være aktuelt for mennesker å drive med. Mye kan tyde på at neste generasjon ungdommer ikke bør utdanne seg til sjåfører, murere, snekkere, fabrikkarbeidere o.l.

Adskillig mer oppsiktsvekkende er imidlertid dette at ny teknologi også er i ferd med å overta tradisjonelle serviceyrker og omsorgsyrker. I Japan har de robotdrevne hoteller, roboter som holder eldre med selskap på gamlehjemmet og skoler som erstatter lærerne med roboter. Å ta utdanning via nettkurs blir mer og mer vanlig. Dette innebærer en tankegang som tilsier at menneskelige relasjoner, inkludert omsorg, i stor grad gjerne kan erstattes av maskiner. Mye tyder med andre ord på at neste generasjon heller ikke bør utdanne seg innen for eksempel hotellfag, sykepleie og undervisning.

I tillegg hører vi også at intelligente maskiner vil ta over for tradisjonelle høystatusyrker. En intelligent robot vil mye raskere og mer presist kunne stille en medisinsk sykdomsdiagnose og utarbeide et logisk forsvar/saksøking for en som trenger advokathjelp. Mye tyder med andre ord på at også leger og advokater vil kunne erstattes av kunstig intelligens. Dermed synes det ikke nevneverdig fornuftig å anbefale ungdommen en slik karrierevei heller.  

Og endelig: Selv ikke intellektuelle yrker er sikre i forhold til ny teknologi. Allerede skrives avisartikler av maskiner med velutviklet kunstig intelligens. Det kan tilsi at vi i nær fremtid ikke engang trenger forskere, forfattere og journalister.Vi hører så mye om endring og omstilling i alle mulige sammenhenger i dag. Kunstig intelligens blir radig mer intelligent, ikke minst takket være all infoen vi alle legger igjen hver gang vi logger oss på. Ekspertene forteller oss at i dag bruker maskinene to år på å fordoble kunnskapsbasen. I år 2020 vil maskinene bruke 72 timer. Det snakkes med andre ord om en eksponentiell utvikling..

Kanskje det er på tide at vi begynner å spørre: Hva er det vi omstiller oss til? Hva skal neste generasjon egentlig drive med? fredag 16. september 2016

Hvem bestemmer innholdet i FREMTIDENS SKOLE?

Hva er Ludvigsen-utvalget?

Ludvigsen-utvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i juni 2013, med mandat til å vurdere innholdet i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. 3. september 2014 la utvalgsleder, professor Sten Ludvigsen, fram delutredningen NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole. Denne rapporten er kunnskapsgrunnlaget for hovedutredningen som ble overlevert statsråden 15. juni 2015.

Stortingsmeldingen (Meld.St.28) Fag-Fordypning-Forståelsen er en fornyelse av Kunnskapsløftet og bygger på anbefalinger gitt av overnevnte rapporter. Stortingsmeldingen var en tilråding fra Kunnskapsdepartementet 15. april 2016 og ble godkjent av statsråd samme dag (Regjeringen Solberg) 


Ludvigsen-utvalgets medlemmer:

Sten Ludvigsen: (leder) Professor ved UiO, med læring og teknologi som sitt spesialfelt. Han har skrevet artikler og bøker med titler som: “Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning”, “Learning with Computer Tools and Environments: A Sociocultural Perspective“, “Computer-Supported Collaborative Learning: Basic Concepts, Multiple Perspectives, and Emerging Trends”, “The historical and situated nature design experiments - Implications for data analysis.” og “Technology Enhanced Learning: Principles and Products”.  

Daniel Sundberg: Forsker og lærer ved Linnéuniversitetet i Sverige og ‘Regional manager of consulting’ hos ABA Technology, Inc der han gir råd om atferd. Vi kan lese: Dr. Daniel B. Sundberg is a behavior analyst dedicated to creating meaningful change for individuals and organizations using the science of human behavior. From small businesses to Fortune 500 companies, he sheds light on the question: “why do people behave as they do?” and then finds solutions that work.

Jens Rasmussen: Professor ved Institutt for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Rasmussen har vært, og er, en sentral drivkraft bak reformene i dansk skolesystem. http://www.thomasaastruproemer.dk/kritik-af-jens-rasmussens-undersoegelse-af-laereruddannelsen.html . Jeg synes også man godt kan legge merke til, på tross av en noe spekulativ vinkling, at det finnes en annen professor tilknyttet Universitetet i Aarhus med navn Jens Rasmussen, denne med tilhørighet til Technical University of Denmark. (far og sønn?) Denne professor Jens Rasmussen nummer to har skrevet bøker med titler som: Cognitive Systems Engineering og Information processing and human-machine interaction: an approach to cognitive engineering. Titler som gir sterke assosiasjoner både til Ludvigsens bøker og Sundbergs konsulentjobb.

Eli Gundersen: Cand. Polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun er skolesjef i Stavanger kommune og innehaver og daglig leder av Eg - Kompetanse AS, registret under fanen: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Søker man på EG kommer det frem at: EGs posisjonerer seg som en av Skandinavias ledende IT-tjenestebedrifter bygger på grundig innsikt i bransjen og solid IT-kompetanse. Gundersen er også styremedlem i konsulentfirmaet Miljeteig Olje & Gass AS.

Tormod Korpås: Rektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Han har lang erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. Med bakgrunn fra ressursgeografi og samfunnsgeografi er han spesielt opptatt av skoleledelse og skoleutvikling i et samfunnsperspektiv. Han har vært hovedtillitsvalgt i Østfold fylkeskommune og har holdt flere foredrag om skole- og arbeidsliv. Søk på nett gir ingen tilleggsinfo.


Kjersti Kleven: Medeier og styreleder i skipsbyggingskonsernet Kleven. Hun har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som styreleder i Norsk Industri og Rolls-Royce Marine AS. Gjennom disse foraene er hun engasjert i næringslivets kompetansebehov og næringslivet som læringsarena. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo. Ved siden av en rekke styreverv shipping og industri kommer det frem at hun har vært styremedlem i Telenor samt Styre leder for Nordvest Data Kompetanse AS – en Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Mari Rege: Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og hun arbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. I et intervju med Stavanger Aftenblad og i Dagsavisen sier hun: «Start læringen i barnehagen».

Sigve Indregard: Journalist og debattansvarlig i Morgenbladet. Han har skrevet om og arbeidet med utdanningsspørsmål som leder av Elevorganisasjonen, og som elev- og lærlingombud i Oslo kommune. Sigve Indregard driver også opprettet bedriften Tenketanks. Selskapet ble opprettet i 2006 og er registrert under bransjen IT-konsulent.  


Helge Øye: Prosjektleder for Musikkregionen Gjøvik. Han er faglærer i musikk, med master i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole. Har arbeidet i kultursektoren, de senere årene i Oppland fylkeskommune. Søk gir ikke ytterligere info.


Sunniva Rose: Doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av forskningsformidling og har en egen blogg. Hun har holdt en rekke populærvitenskapelige foredrag, er stadig å høre på Abels Tårn på P2.


Bushra Ishaq: Utdannet lege og har bakgrunn innen medisinsk forskning fra Universitet i Oslo. Hun har en rekke verv med et engasjement for dialog mellom ulike religioner og kulturer. Hun har vært en stemme til forsvar for en flerkulturell og fler-religiøs identitet med primær forankring i norsk kultur og språk.


Konklusjon: Et utvalg som levner svært lite håp for en feminin, åndelig og teknologi-skeptisk liten lærer som meg. Jeg synes rett og slett at slike mennesker ikke burde ha noe nevneverdig å si når det gjelder skole i det hele tatt. Et synspunkt som selvfølgelig også bygger på at jeg har studert rapport og stortingsmelding nøye. Teknologiske ferdigheter står i høysete og kunnskapsparadigme som blir presentert, gjenspeiler det. Vi kan lese mange store ord om dybdeforståelse og demokrati - mange store ord, og fryktelig lite (ingenting) som forvarer eller begrunner disse. Jeg skriver nå en artikkel som redegjør for dette og som vil foreligge om ikke så lenge. Den har tittelen: "For the times they are a changin'. Transhumanismen rykker inn i skolen." 


NOTE: For to uker siden ba jeg kunnskapsdepartementet om å verifisere mine opplysninger om Lundberg og Rasmussen, men jeg har fremdeles ikke hørt noe.

I dag, nesten tre uker etter henvendelsen til kunnskapsdep. om verifisering, fikk jeg svar:  

Hei
Viser til e-post datert 6.desember.

Vi sitter dessverre ikke på disse opplysningene. Anbefaler at du sender en henvendelse direkte til Jens Rasmussen og Daniel Sundberg, evt til deres arbeidssted.

Lykke til.

Mvh
Helle Jensen


Jeg svarte:
Hei, takk for svar. Et svar som jeg må si overrasker stort. Har kunnskapsdep virkelig ikke oversikt over virke til dem som blir satt til å utforme morgendagens skole? Skremmende. 


Mvh Camilla Fadum tirsdag 24. mai 2016

The important stuff..


I truly believe that if people really understood what Charles Eisenstein is saying, the world would be a much better place. torsdag 27. august 2015

Platons Hulelignelse

Er det på tide å revidere hulelignelsen til Platon?

Teksten som følger er hentet (og oversatt til norsk) fra boken "SÆRKLASSE - den tøvende revolution" For mer informasjon sewww.centerforvildanalyse.dk/


Filosofiens far, gamle Platon, lar i sitt hovedverk Staten Sokrates fortelle en lignelse om en hule. Det er en historie om vår virkelighetsforståelse og selvforståelse som knapt kan overvurderes. Talløse skoleelever, gymnaselever og studenter har blitt satt til å lese fortellingen, og der er fremdeles ingenting som tyder på at den har mistet noe av sin magi.

Platons hule er en begredelig grotte av et slag, hvor ingen ved sine fulle fem ville ønske å være. Hulen er, for å si det pent, stedet for de dumme. Nede i hulen forestiller Platon seg at det sitter en rekke bakbundne slaver og stirrer på en vegg. På veggen ser de skygger av noen figurer som blir båret omkring foran et bål. Utenfor hulen er den virkelige virkelighet som slavene aldri får se. De er bundet fast, men det er egentlig ikke nødvendig. Skuespillet som de ser på veggen, og som de lar seg trollbinde av, er mer enn nok til å få dem til å bli sittende på plassen. Selv om man satte dem fri fra lenkene ville de ikke bevege seg en tomme.

En viktig del av magien som Platons hulelignelse skaper ligger helt sikkert i beskrivelsen av hvordan det står til med slavene i hulen. Det er de dumme, idiotene, de som ikke kan finne ut av annet enn å spise og bæsje, som er fanget i hulen. Og det som gjør dem til slaver er til syvende og sist ikke at de undertrykkes eller bindes. Slavene er slaver fordi de nøyer seg med den virkeligheten som blir servert for dem som skygger. Enhver gymnaselev kan her dra en parallell mellom slavene i hulen og den latskapen som han selv kjenner fra tiden foran fjernsynet. Således lyder Platons budskap til dem som sitter trollbundet i huler rundt omkring: Reis dere fra sofaen, børst smulene fra klærne og kom dere ut i den virkelige verden hvor man virkelig kan se og lære.

Oppgaven er imidlertid ikke fullført med at man selv kommer ut i lyset. Sannhet forplikter. Derfor må filosofen (I følge Platon er det naturligvis filosofen som tør bevege seg ut i lyset) søke tilbake til hulen igjen etter å ha sett seg omkring utenfor. Her venter det ham en enda vanskeligere prøvelse enn den som handlet om å innse hvordan ting henger sammen. Han skal forklare idiotene der nede om det han har lært. Problemet er at det nå engang er slik med idioter at de helst ikke vil opplyses. De vil mye heller forholde seg til skyggene. De vet man i det minste hvor man har. «Det er enklere å narre mennesker enn å forklare dem at de blir narret», som Mark Twain har formulert det. For idioten er filosofen først og fremst irriterende. Og blir han riktig irriterende slår man ham i hjel, slik som athenerne gjorde det med Sokrates.

Platons hulelignelse forteller om virkeligheten, om hva som virkelig er virkelig, og om hvordan man kan tilegne seg viten om denne virkeligheten. Men den er også en fortelling om dumhet og ulikhet. Den enkle lille historien setter menneskene i system. Der er de kloke, og der er de dumme. Der er de som er modige nok til å tørre å vite, og der er de som er alt for late og dumme til å gjøre annet enn å se på tv og å spille dataspill.

Den franske filosofien Jacques Ranciere har på en veldig fin måte vist (Jacques Ranicere, 2007, Den uvidende lærer, Philosophia Århus, s. 93) hvorfor dumhet er et system som virker besværlig på selv de klokeste. Dumhet er det systemet som oppstår når man sier til sin neste: «Du er ikke min likemann.» Presten ser på seg selv som klokere enn kjøpmannen. Kjøpmannen ser på seg selv som klokere enn bonden. Bonden synes at han selv i alle fall er mye smartere enn sin kone, og konen der hjemme vet med sikkerhet at nabokjerringa virkelig er et fjols. Poenget med lignelsen om de dumme i hulen og de kloke utenfor er at alle alltid kan finne noen som kan være huleslave for deres egen selvforståelse som filosofikonge.

Det er ikke uten grunn at en annen fransk filosof, Bruno Latour, har hevdet at hele den vestlige verdens tenkning er blitt formet av denne figuren. Hos Platon var det filosofene alene som kjente til den magiske kunst å skape forbindelseslinjer mellom virkeligheten og hulen. Senere ble det hærførerne, prestene, lærerne, legene, juristene, de økonomiske vismenn, livsstilekspertene og så videre. Gjennom tidene har forskjellige personer og ulike profesjoner blitt tildelt statusen som har gitt dem den privilegerte adgang til sannheten og den virkelige verden. Men historien om forholdet mellom de vitende og de dumme har stort sett alltid vært den samme og, besynderlig nok, så har forestillingen om de dumme heller ikke endret seg i vesentlig grad. De dumme er og blir de dumme uansett hvor mye læreren, økonomen og legen forsøker å forklare for dem hvordan tingene henger sammen.


En omvendt hulelignelse.

Forfatterne av boken «Særklasse» presenterer for oss en omvendt hulelignelse: I den omvendte versjonen starter vi utenfor. Er det ikke der ute i virkeligheten det moderne menneske i all hovedsak befinner seg? Vi føler oss vel egentlig ganske sikre på at vi har regnet ut virkeligheten? Vi har tross alt den moderne vitenskapen i ryggen. Det kan godt være at vi ikke vet absolutt alt om helheten enda, men vi føler oss overbevist om at vi vet hvordan vi skal finne ut av det hele. Strengt tatt behøver man ikke engang å lære det – man kan google etter behov. Slik er det i vårt moderne informasjonssamfunn. Av og til kan det virke som om vi har reist forbi opplysningens tidsalder og ganske enkelt har slått oss ned i lyset alle sammen.

Det synes imidlertid klart at en slik tilstand, selv om den virkelig var virkelig, ville være uutholdelig. Den totale opplysning er ikke til å leve med. Det er nok også klart for de fleste av oss at det er noe ullent med en slik selvforståelse hos det moderne menneske. Om ikke annet fordi vi stadig synes å ha store problemer med å forstå oss selv. Derfor kan det en gang imellom være godt med en hule. Hulen bør ikke forståes som stedet for uvitenhet og dumhet, men snarere som en hule der man kan slippe unna logikken omkring forholdet mellom de smarte og de dumme. Et sted der man kan undersøke og arbeide med å la seg overraske av det man ikke umiddelbart kan forstå og sette i system.
Hulen kan være et godt sted for tenkning fordi man der nede kan slippe unna trangen til hele tiden å teste seg selv. Hulen rommer nærmest automatisk en klok intimitet. Det er kanskje derfor at et hvert objekt man tar med seg inn i hulen forvandles til et nærmest fortryllet objekt som man kan se på med fornyet perspektiv og interesse. I hulen skrelles alle vante forestillinger bort og man starter liksom på ny. Tingene kan innrettes på en ny måte.

Små barn er ofte veldig glad i huler. En litt forhastet naturalisme vil hevde at det er fordi hulen minner dem om å være inne i mors mage hvor alt er trygt og godt, eller fordi urmennesket brukte hulen til å beskytte seg mot farer. Denne naturalismen er forhastet fordi den altfor raskt etablerer forestillingen om at hulen representerer det kjente og trygge. Istedenfor å påstå at hulen representerer lengsel etter trygghet, er det trolig mer sant at hulen representerer en forventningens glede. Når man krabber inn i en hule skjer det sjelden uten spenning. Hva kan skje der inne, mon tro?

Riktig gode huler er vanskelig å finne. Det kan være fordi de har vært skjult, men det kan også være fordi man ikke har lagt merke til dem. De kan slik sett gjemme seg overalt. Tutankhamons grav gjemte seg for eksempel bak noen hytter. Det er imidlertid sjelden at det er de mest sagnomsuste hulene som er de beste hulene. Carter og Carnarvon var sikkert voldsomt begeistret da de første gang trådte inn i Tutankhamons grav, men så snart de hadde funnet den misforstod de hulens hemmeligheter. Lynraskt ble hulen forvandlet til en slags gruve som man kunne grave mytologi, kultur og store skatter ut av. Slik skapes fetisjer. Og slik går man glipp av en riktig god hule. En god hule er ikke en gruve man kan grave ting ut av, men et sted man går inn i uten å slippe av syne den forventningen man har når man tar det første skrittet inn. Når man trer inn i en hule må man tillate seg selv å holde fast ved den begeistringen som vi må forestille oss at Carter og Carnarvon opplevde et kort øyeblikk da de var på vei ned i graven. Man kan si at det viktige med hulen er ikke det man finner der nede, men heller det som kan skapes der. Det som hulen lover.

Poenget med huler er altså på mange måter det stikk motsatte av hva Platon trodde. Problemet er ikke at vi befinner oss i uvitenhetens dyp og har problemer med å finne veien ut i den virkelige verden. Problemet er heller ikke at det er vanskelig å forklare for andre at også de bør komme ut i lyset når man selv har funnet det. Poenget er tvert imot at vi alle, fra starten, befinner oss utenfor badet i lys. Vi står midt i en alt for opplyst virkelighet, og vi finner ikke noen utgang. Problemet er med andre ord at det er svært vanskelig å finne en god hule.

Gamle Platon hadde imidlertid rett på ett punkt. De store sannheter er i siste instans for store til å kunne forbli i en hule. Det er ofte nødvendig å kravle ned i en hule for å finne frem til sannheten, men hvis man for alvor finner den så har den det med å spre seg. Ikke alle kan være med inn i en hule, men den tenkningen som kan skje i de beste hulene er tilgjengelig for oss alle. De beste hulene er de som gir ideer form og innhold, nyutsprungne ideer som man kan ta med seg ut igjen. Det finnes en god hule for oss alle sammen. Innholdet er forskjellig, men tenkningen som brukes i en god hule er felles. I hulen skrelles alle vante forestillinger bort og man starter liksom på ny. Tingene kan innrettes på en ny måte.

Hvis du søker etter en hule bør du være klar over at den først og fremst kjennetegnes ved at den finnes ingen steder og alle steder. Den kan oppstå overalt. Har man først funnet en hule kan man samle den sammen og ta den med seg hvor enn man går.
There is no hierarchy of intellectual capacity
Emancipation is becoming conscious of this equality of nature
This is what opens the way to all adventure in the land of knowledge. 
It is a matter of daring to be adventurous, and not whether one learns more or less well 
or more or less quickly.

Fra boken; “The ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual Emancipation”
Av Jacques Ranciere